deRoshaCREATIVE
Kayaks on the Sandbar, Bar Harbor, Maine, 2011.
Na Pali Coast, Kaua'i, Hawai'i, 2014.